disclaimer גילוי נאות טודואיט כל הזכויות שמורות.
מוצרי המידע הדיגיטלים מוגדרים כמוצרי טובין על פי תקנות הגנת הצרכן אין החזר כספי על מוצרים דיגיטלים. המידע בדף זה אינו מהווה הבטחה או התחייבות לרווחים ללא פעולה והתמדה. לצפייה בחוזה ההצטרפות לקורס לחץ כאן. בעת השארתך פרטים בטופס הינך מסכים לקבלת הודעות פרסומיות מאיתנו אותם תוכל להסיר עצמך בכל עת. הינך מצהיר שיש לך ידע בסיסי בשימוש במחשבים, גלישה באינטרנט, שימוש בפייסבוק ושליחת מיילים. כתובת רחוב הבונים 12 רמת גן ישראל